B037 Het boek Genesis
B115 Het boek Genesis *( 2017 nog niet voltooide studie)
B113 Het boek Exodus *( 2015 nog niet voltooide studie)
B038 De profetie van Haggaï
B073 Het boek Jozua
B023 Het boek Ruth
B099 1Samuël
B104 2Samuël
B086 Prediker
B045 De profetie van Jesaja
B109 De profetie van Jesaja *(nog niet voltooide studie)
B106 De profetie van Jeremia
B075 De profetie van Ezechiël
B021 Het boek Esther
B003 Het boek Esther (2007-2008 CD ‘versie’ )
B098 De profetie van Amos
B043 De profetie van Obadja
B044 De profetie van Micha
B028 De profetie van Hoséa
B107 De profetie van Hoséa (2012-2013)
B035 De profetie van Joël
B061 De profetie van Zacharia
B068 De profetie van Daniël
B063 De profetie van Jona
B066 De profetie van Zefanja
B095 De profetie van Maleachi
B052 Het Evangelie van Matthéüs
B014 Matthéüs 24 & 25
B100 Het Evangelie van Markus (2008-2012)
B077 Markus 16
B105 Het Evangelie van Lukas
B046 Het Evangelie van Johannes
B090 Handelingen der Apostelen
B074 Romeinen 9 t/m 11
B002 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD ‘versie’)
B078 De brief aan de Romeinen
B058 De 1e brief aan de Korinthiërs
B102 De 1e brief aan de Korinthiërs (2008-2011)
B053 De 2e brief aan de Korinthiërs
B103 De 2e brief aan de Korinthiërs (2009-2012)
B018 De brief aan de Galaten (1983)
B059 De brief aan de Galaten
B065 De brief aan Efeze
B108 De brief aan de Efeziërs (2012-2014)
B079 De brief aan de Filippensen
B112 De brief aan de Filippensen (2015-2017)
B083 De brief aan de Kolossensen
B004 De 1e brief aan de Thessalonicensen (2008-2010 CD ‘versie’ )
B085 De 1e brief aan de Thessalonicensen
B114 De 1e brief aan de Thessalonicensen *( 2016 nog niet voltooide studie)
B005 De 2e brief aan de Thessalonicensen (2010-2011 CD ‘versie’ )
B088 De 2e brief aan de Thessalonicensen
B081 De 1e brief aan Timothëus
B094 De 2e brief aan Timothëus
B087 De brief aan Titus
B051 De brief aan Filemon
B050 De brief aan de Hebreeën
B060 De brief van Jacobus
B111 De brief van Jacobus (2015-2016)
B062 De 1e brief van Petrus
B070 De 2e brief van Petrus
B082 De 1e, 2e en 3e brief van Johannes
B047 De brief van Judas
B116 De brief van Judas *( 2017 nog niet voltooide studie)
B001 Het boek Openbaringen
B110 Het boek Openbaringen *(nog niet voltooide studie)