Bijbelstudie Brochures

Wegens bezuiniging is het verstrekken van gratis brochures (tijdelijk?) opgeschort.

 

 

 

 

* Mocht u dit werk willen ondersteunen dan bent u vrij om een bijdrage of onkostenvergoeding te storten op: rek.nr: NL34ABNA0584609345 H. Lucas - t.a.v. Bijbels Panorama De BIC code van ABN AMRO is ABNANL2A Wij willen u langs deze weg hartelijk danken!