DE 10 STAMMEN EN DE GEMEENTE.
Bijlage (*10)

Hoe komt het dat het Evangelie bij de Angel saksische of Keltische vol- keren zo makkelijk ingang vond? Het Evangelie beant- woordde aan de verwachtingen van deze volkeren. Zij wachtten op de komst van de Messias, Die aangekondigd was door de ene algemene God. Het waren monotheïstische volkeren. Hij was Degene Die de vervulling was van de oude Keltische wijsheid en hun toekomstverwachting.