Wie was en is de Heere Jezus Christus nu eigenlijk?

Misschien is u de vraag al eens gesteld, namelijk : Kent u de Heere Jezus Christus? Meestal bedoel men hiermee of u Hem heeft aangenomen als Verlosser en Zaligmaker. En dat u daardoor ook een kind van God bent geworden. Maar wanneer iemand tot geloof komt, en kiest voor de Heere Jezus Christus, kent hij Hem dan ? Nee, pas als iemand de Heer werkelijk aanvaard heeft, dan moet hij Hem nog leren kennen.  Deze studie over de Heere Jezus Christus bestaat uit vier delen :

  1. Over de betekenis van Zijn Naam. De geboorte van Jezus en wat er van Hem voorzegd werd. Het principe van vader en zoon (erfrecht). De weg van vernedering.
  2. De Heere Jezus was mens van vlees en bloed, een mens zoals u en ik. Als Mens heeft de Heere Jezus gehoorzaamheid geleerd, dwz dat Hij geloofde in het Woord van God en daaruit wist wat Zijn weg zou zijn, namelijk de weg van lijden en sterven. (het geloof van Jezus)
  3. De weg van verhoging. Zijn “Zoonstelling” en uiterste verhoging door God, de betekenis van Zijn titels “Zoon des Mensen, Zoon van Abraham”
  4. De betekenis van Zijn titels “Zoon van David en Zoon van God”.

door: Bijbels Panorama