1. A003 Brood en Beker Ab Klein Haneveld 01:10:33

Ongezuurd brood en wijn zijn, sinds Christus opstanding, tekenen van het nieuwe verbond en het nieuwe leven. Daarmee wordt, anders dan wat de christelijke traditie rond het Heilig Avondmaal vaak doet vermoeden, niet de dood van de Heere Jezus verkondigd, maar participatie van gelovigen in het Lichaam van de Opgewekte; het deelhebben aan één Brood; één Geest (wijn). Het oude verbond heeft afgedaan. Daaronder bestond het Pascha oorspronkelijk uit eten van een lam en het bestrijken van de deurposten met bloed. Dat laatste werd later door wijn vervangen. Paaslam en bloed zijn tekenen van het sterven van de Heere Jezus, maar Brood en Beker in nieuwtestamentische betekenis een symbool van het nieuwe leven.

 

Bijbelstudie lezing Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/