1. A653 Fabels of waarheid? Ab Klein Haneveld 01:14:54

Omdat men de Bijbel – en daarmee de waarheid – dicht deed, loopt de mensheid goeddeels achter sprookjes aan. Dat is een probleem van het westen, waar men menselijk denken boven God en Zijn Woord heeft geplaatst. Petrus zei, mede sprekend namens alle apostelen, geen fabelen – hoe kunstig die ook in elkaar zitten – te zijn nagelopen, maar het Woord van de Schepper als maatstaf te hebben geloofd. Dat is iets anders dan de bewering van wereldse filosofen dat God niet bestaat. Zij trappen in wat de leugenaar van den beginne hen voorhoudt. De tegenwoordige waarheid is het werk van Christus, Die Zijn gemeente bouwt. Naar haar toekomstige positie verwees wat de verheerlijking op de berg wordt genoemd, met Mozes, Elia, Christus en drie discipelen. Christus’ boodschap heeft de Gemeente nu uit te dragen. De wereld wil daar niet aan en bouwt een utopie door de aarde te willen klaar maken voor komende generaties, terwijl men mensen van vroeger onderontwikkeld vindt. Essentieel bleef voor Bijbelstudie dat men Gods Woord als één geheel accepteert en vers na vers bestudeert.

“Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/