1. A694 Een vrije baan Ab Klein Haneveld 27 nov 2022 01:25:29

Omdat christenen onder een Nieuw Verbond leven, met Jezus Christus als Hogepriester, kunnen zij niet tegelijkertijd existeren onder het Oude Verbond van de Mozaïsche wet. Men draagt in die geheel nieuwe loopbaan de eigen verantwoordelijkheid, hoewel sommigen menen dat alleen leven volgens de wet mogelijk is. De onwaarheid daarvan werd gedurende duizenden jaren bewezen doordat niemand zich aan de wet kon houden, aangezien de mens een zondaar is, waaruit zonden voortkomen. Johannes 1:17 zegt dat de wet door Mozes is gegeven, maar genade en waarheid door Christus. Mensen als Noach, Abraham en Sara enzovoort leefden niet onder de wet, maar uit geloof. De gemeenschap van gelovigen is gebaseerd op binding met het Woord van God en de gezamenlijke liefde tot dat Woord. Dat dit in deze wereld wordt tegengesproken is gebruikelijk, maar daarvan zouden gelovigen zich niets moeten aantrekken. De individuele gelovige kiest de loopbaan en het leven dat hij wil volgen, niet een kerkenraad of een ander instituut. Die loopbaan des geloofs is individueel en heeft te maken met training voor de toekomstige bestemming en speelt zich af in ons denken. Men is verantwoording schuldig aan de Heer en niet aan elkaar.

“Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/