1. A660 De leugen regeert Ab Klein Haneveld 01:12:29

Omdat de zonder het licht van de waarheid verkerende wereld in de macht van de duivel ligt en gevangen zit in een net van leugens, roept de Heer gelovigen daaruit om Hem te dienen. Het is hoogmoed van de mens te menen dat die de wereld, bijvoorbeeld het klimaat, kan redden. De Bijbel leert dat de gemeente niet door de Grote Verdrukking zal gaan, maar veel christenen ontkennen dat, omdat zij het profetische woord in feite niet kennen, zodat zij ook niet weten wat het lichaam van Christus eigenlijk is. Paulus leerde uit de wet van Mozes en de profeten dat Jezus de beloofde Christus is. Die staat centraal in het Evangelie, maar in wereldse en veel christelijke kringen blijkt dat de mens. Dat sluit aan op de antichrist, die zich weldra zal openbaren, maar nu al verborgen actief is. Voordat hij zich openbaart, wordt de Gemeente opgenomen, de verzameling van na Christus’ opstanding tot geloof gekomen eerstelingen, waarvan Hij het Hoofd is. Met Zijn Gemeente komt Hij straks naar de aarde om daar Zijn koninkrijk te stichten. Die gedachte is bij velen onbekend, omdat men ervan uitgaat dat de Kerk het koninkrijk is. Nu staat de wereld er slecht voor, maar christenen hebben niet de opdracht de situatie te verbeteren. Er is namelijk een strikte scheiding tussen waarheid en leugen. En dus tussen waarheid en wereld.

“Ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/