1. C320 01 De Hogepriester Ab Klein Haneveld 01:24:20
  2. C320 02 De Hogepriester 01:27:25
  3. C320 03 De Hogepriester Ab Klein Haneveld 01:29:32

Verschenen en verdwenen in het veertiende hoofdstuk van Genesis, blijft Melchizedek een mysterieuze verschijning. Het noemen van zijn naam in Psalm 110 – een heel millennium later door David – brengt daar geen verandering in. Of het zou moeten zijn, dat hij daar hogepriester wordt genoemd. En meer vinden wij over hem niet in het Oude Testament. In het Nieuwe wordt Jezus Christus genoemd als hogepriester naar de ordening van Melchizedek, doch uitsluitend in de brief aan de Hebreeën. Maar wat is dat voor een priesterorde? En hoe zit het dan met de (Levietische) priesterorde van Aäron, ingesteld onder Mozes en de wet? Dit Aäronietisch priesterschap werd immers voorafgegaan, maar ook opgevolgd, door het Melchizedekse! En wat is eigenlijk de functie van een priester of hogepriester?

Vragen, vragen, vragen!

Dus: antwoorden!

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/