GRATIS Bijbelstudies op Mp3

Hoe te bestellen?

Mocht u belangstelling hebben voor de onderstaande Bijbelstudies in Mp3, dan kunt het onderstaande bestelformulier invullen en naar ons verzenden.
WIj verzenden de studies bij voorkeur met Wetransfer, waarna u al de bestelde studies via een link in de email kunt downloaden. Het voordeel hiervan is dat u niet alle studies handmatig hoeft te downloaden.

Ook is het overgrote deel van deze versie in tracks ingedeeld, zodat u ze desgewenst ook op audio cd kunt branden.

Wilt u de studies liever niet per mail ontvangen maar bijvoorbeeld op cd? Dat kan ook. Wij stellen dan voor u één of meerdere cd’s samen met daarop de gewenste Bijbelstudies.

Gratis ?  Ja, Gratis !

Ons doel is om het Woord van God weer onder de gelovigen te brengen.
Om hiervoor de drempel zo laag mogelijk te houden willen wij, zo lang het mogelijk is, deze service gratis aan u verstrekken.
Hoeveel mag ik bestellen?

Wilt u bij bestellingen van Mp-3 bijbelstudies, er rekening mee houden dat er op één cd ± 13 bijbelstudies staan van ongeveer 80 – 90 minuten, en dat u deze niet allemaal tegelijk kunt beluisteren?

LET OP ! U kunt maximaal 5 cd’s per keer bestellen, m.u.v. bijbelboeken/brieven die uit meerdere cd’s bestaan. Deze worden compleet, en in één keer geleverd.
DE BIJBELSTUDIES ZIJN OOK RECHTSTREEKS ONLINE TE BELUISTEREN OP DE PC, TABLET OF TELEFOON.

Wij zien u graag terug als regelmatige bezoeker en u bent vrij om na verloop van tijd weer een nieuwe bestelling te plaatsen. Wij behouden ons het recht voor om te grote bestellingen in één keer, en bestellingen kort achter elkaar, in te korten, cq (tijdelijk) te weigeren.

DIT IS VOOR ONS DE ENIGE MANIER, OM HET GRATIS AAN TE KUNNEN BLIJVEN BIEDEN!

DVD’s zijn uitsluitend bedoeld voor de door ons aangegeven studies!

Giften? Altijd welkom!

Mocht u dit werk willen ondersteunen dan bent u vrij 
om een bijdrage of onkostenvergoeding te storten op:

rek.nr: NL34ABNA0584609345
t.a.v. Bijbels Panorama
De BIC code van ABN AMRO is ABNANL2A

Wij willen u langs deze weg hartelijk danken!

 


Mp3 bestellijst

Mp3 bestellijst