Over ons

Halverwege de jaren 90, zijn wij begonnen met het maken van de Bijbels Panorama brochure. Dit, om op schematische wijze de Bijbelse tijdlijnen weer te geven in diverse schema’s. Door de jaren heen is dit een leerzame aanvulling gebleken bij de door ons aangeboden Bijbelstudies op mp3 van het Nederlands Bijbelstudie Centrum.

Van het een kwam het ander. De brochure en andere artikelen werden ook op de gelijknamige website geplaatst. Destijds, de prille beginjaren van het mp3-formaat, zijn wij vele jaren bezig geweest met het digitaliseren van vele honderden cassettebanden. Alle beschikbare audio cassettes moesten stuk voor stuk realtime opgenomen worden van cassettedeck en bewerkt worden voor op de website(‘s) en op andere geluidsdragers. Een monsterklus!

Mede hierdoor zijn nu alle Bijbellezingen beschikbaar op www.bijbelspanorama.nl en www.bijbelstudie.nl.


Bijbels Panorama is al sinds 1995 een persoonlijk initiatief. De kosten van dit werk wordt, indien mogelijk, betaald d.m.v. giften. Anders, zolang mogelijk is, uit eigen portemonee.

Ook stellen wij deze door ons gedigitaliseerde mp3 bestanden beschikbaar voor op de NBC site. Dat is tenslotte de bron en oorsprong van alle bijbellezingen, verzorgd door Ab Klein Haneveld.

Mocht u dit werk willen ondersteunen dan bent u vrij om een bijdrage of onkostenvergoeding te storten op:

rek.nr: NL34ABNA0584609345 t.n.v. H. Lucas. 
t.a.v. Bijbels Panorama

De BIC code van ABN AMRO is ABNANL2A


Wij willen u langs deze weg hartelijk danken!


PS.. uw bijdragen worden ook gebruikt voor onderstaande websites die door ons verzorgd worden:
 www.bijbelstudie.nl   www.bijbelstudie-evangelisatie.nl  www.bijbelstudie-kinderwerk.nl  stream-bijbelstudie.nl   www.bijbelspanorama-mp3.nl

 

https://www.bijbelspanorama.nl/
https://www.bijbelstudie.nl/