Over ons

Bijbels Panorama is een persoonlijk initiatief.
Het is geen stichting.

Mocht u desondanks dit werk willen ondersteunen dan bent u vrij om een bijdrage of onkostenvergoeding te storten op:

rek.nr: NL34ABNA0584609345
t.a.v. Bijbels Panorama
De BIC code van ABN AMRO is ABNANL2A

Wij willen u langs deze weg hartelijk danken!