Over ons

Bijbels Panorama is al sinds 1995 een persoonlijk initiatief.

Halverwege de jaren 90, zijn wij begonnen met het maken van de Bijbels Panorama brochure.
Van het een kwam het ander. De brochure en andere artikelen werden ook op de gelijknamige website geplaatst. Destijds, de prille beginjaren van het mp3-formaat, zijn wij vele jaren bezig geweest, en nog steeds, met het digitaliseren van vele honderden cassettebanden.

Alle beschikbare audio cassettes moesten stuk voor stuk realtime opgenomen worden van cassettedeck en bewerkt worden voor op de website(‘s) en op andere geluidsdragers. Een monsterklus!

Mede hierdoor zijn nu alle Bijbellezingen beschikbaar op www.bijbelspanorama.nl en www.bijbelstudie.nl.


De kosten voor het runnen van de website, een abonnement op Wetransfer, postzegels, het gratis aanbieden van brochures en Bijbelstudies-cd’s op mp3, e.d. worden, indien mogelijk, betaald d.m.v. giften.
Anders uit eigen portemonnee.

Ook stellen wij deze door ons gedigitaliseerde mp3 bestanden beschikbaar voorop de NBC site.
Dat is tenslotte de bron en oorsprong van alle bijbellezingen, verzorgd door Ab Klein Haneveld.

We hopen van harte op uw steun!

Mocht u dit werk willen ondersteunen dan bent u vrij om een bijdrage of onkostenvergoeding te storten op:

ABN-AMRO rekening: 58.46.09.345
IBAN: NL34ABNA0584609345
BIC/SWIFT: ABNANL2A

t.a.v. Bijbels Panorama

Wij willen u langs deze weg hartelijk danken!