Over ons

Bijbels Panorama is al sinds 1997 een persoonlijk initiatief.
Het is geen stichting.

De kosten voor het runnen van de website, een abonnement op Wetransfer, postzegels, het gratis aanbieden van brochures en Bijbelstudies-cd’s op mp3, e.d. worden, indien mogelijk, betaald d.m.v. giften.

Mocht u dit werk willen ondersteunen dan bent u vrij om een bijdrage of onkostenvergoeding te storten op:

ABN-AMRO rekening: 58.46.09.345
IBAN: NL34ABNA0584609345
BIC/SWIFT: ABNANL2A

t.a.v. Bijbels Panorama

Wij willen u langs deze weg hartelijk danken!