Over ons

Al sinds 1997 heeft Bijbels Panorama niets anders dan slecht een dienende functie.
Wel een dienst áán mensen, maar niet in dienst ván mensen, een dienst aan de Heer.

Het doel van deze site is Bijbelse Waarheid weer onder de aandacht van christenen te brengen en  gelovigen op te bouwen in het geloof in onze Heer en Heiland Jezus Christus,

  • ” Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Johannes 14:6

En te wijzen op: “Er staat geschreven ….”

  • Maar Hij (Jezus) antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Mattheüs 4:4

Dit werk wordt o.a. gedaan door het gratis aanbieden van Bijbelstudies-op-mp3, het gratis verstrekken van schriftelijke bijbelstudie-brochures, waaronder de door ons zelf uitgebrachte Bijbels Panorama brochure,  de artikelen en video’s op de website, en meer.

Uiteraard zijn er kosten verbonden aan het online houden van de website en het onderhoud daarvan. Bijbelstudies-op-mp3-cd’s maken, Bijbels Panorama brochure laten maken, en het verzenden van brochures e.d gaat ook niet gratis.

Ook een “Wetransfer-abonnement”, voor het kunnen verzenden van (grote) Mp3-Bijbelstudie-bestanden, kost helaas geld.

Bijbels Panorama is echter een persoonlijk initiatief. Het is géén stichting! Dat vinden wij te veel gedoe, en bovendien is ieder persoon voor zichzelf verantwoordelijk voor zijn of haar dienst aan de Heer.

  • Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.
    Doet alle dingen zonder murmureren en *samenspreken; Filippensen 2:13,14 

*Gr. samenspreken / overleggen  i.p.v. tegenspreken.

Giften zijn dan ook niét van de belasting aftrekbaar.

Mocht u desondanks dit werk willen ondersteunen dan bent u vrij om een bijdrage of onkostenvergoeding te storten op:

rek.nr: NL34ABNA0584609345
t.a.v. Bijbels Panorama
De BIC code van ABN AMRO is ABNANL2A

Wij willen u langs deze weg hartelijk danken!