1. C329 01 Jericho Ab Klein Haneveld 01:07:47
  2. C329 02 Jericho Ab Klein Haneveld 01:10:06
  3. C329 03 Jericho Ab Klein Haneveld 01:01:29

Wie kent het niet, het lied over Jozua en de slag om Jericho. And the walls came tumbling down. Het bezingt de intocht van de Israelieten in het beloofde land en de val van de eerste stad die moest worden veroverd. Niet door zwaarden maar door bazuinen. (Joz.6)  “Wetenschappers” hebben weliswaar de gevallen muren gevonden. Maar die zijn volgens hen van veel vroegere datum dan Jozua, die zij steevast zo’n 350 jaren te laat plaatsen. Dat komt ervan als je je van de bijbelse jaartelling niets aantrekt. Maar ’t was ca. 1570 v.C. volgens de bijbelse chronologie. (Martin Anstey) Men zou zich beter kunnen verdiepen in het hoe en waarom van deze gebeurtenis. Men leest dat Jozua verbiedt om Jericho te herbouwen. Ik lees dat niet! Ik lees dat Jozua voorschriften geeft voor een herbouw, die ook daadwerkelijk plaats vond in de dagen van Achab en Elia, (1Kon.16:34) ca. 920 v.C. En ondanks de vloek over Jericho verblijft Elisa daar en heft de vloek over de plaatselijke waterbron op, (2Kon.2) ca 900 v.C. De bijbelse geschiedenis van Jericho begint met de hoer Rachab en eindigt met de tollenaar Zacheus. De eerste gaf onderdak aan de twee verspieders en werd stammoeder van Jezus. De tweede verleende onderdak aan Jezus en werd “zoon van Abraham”.

Wat steekt achter deze oude stad in de vlakke velden?

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/