1. C325 01 De Olijfberg Ab Klein Haneveld 01:10:33
  2. C325 02 De Olijfberg Ab Klein Haneveld 01:18:08
  3. C325 03 De Olijfberg Ab Klein Haneveld 01:07:57

De gouden ‘rotskoepel’ op de tempelberg te Jeruzalem moge dan een hoogtepunt zijn in het Heilige Land, de top van de Olijfberg is 65 meter hoger! En van daar keek eens Jezus neer op Jeruzalem en de tempelberg. En kondigde Jeruzalems verwoesting aan. (Luk.19:37-44) Nooit vergeet ik midden in de troosteloze uitgestrektheid van de woestijn van Judea de aanblik in de verte van de toren van de Russisch-Orthodoxe hemelvaartskerk. Niet de tempelberg, maar de Olijfberg domineert de dorre woestijn! Niet Jeruzalem, maar “de berg die voóór Jeruzalem ligt, tegen het oosten”. (Zach.14:4)

Olijven en hun olie zijn een symbool van vreugde en eeuwig leven, maar hoe komt het dat de toenmalige “opgang der olijven” (2Sam.15:30) gekenmerkt wordt door naar schatting 150.000 graven? Geen berg olijven, maar een reusachtige grafheuvel…. Hier koos onze Heiland zijn laatste domicilie. (Luk.21:37; 22:39) Hier onderwees Hij Maria en Martha en hier verrees Lazarus uit de dood. Hier hield Jezus zijn “rede over de laatste dingen”.  (Mat.24:3) Van hier voer Hij demonstratief ten hemel. (Hand.1:12) En hier zal Hij spoedig Zijn voeten weer zetten. Als Jeruzalem voor de laatste maal zal worden verwoest. (Zach.14:4)

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/