1. A674 Het Evangelie van de Zoon Ab Klein Haneveld 01:15:38

Dat God een rechtvaardig oordeel over Zijn zondige schepping bracht, is de kern van het Evangelie, waarin het plan van God is geopenbaard. In die ‘verwachte boodschap’ staat Jezus Christus centraal, die al sinds Adam werd aangekondigd. Adam is dan ook een type van Wie komen zou. In Hem kregen alle beloften uit het Oude Testament gestalte en zij zijn vervuld in Diens Opstanding en worden straks geopenbaard in Zijn wederkomst. Hij werd bevestigd Gods Zoon te zijn door Zijn opstanding, is tot Messias gezalfd en naar het vlees Davids Zoon in diens koninklijke lijn, waardoor Hij ook de aardse troon zal beërven. Ook is Hij een natuurlijke nazaat van Abraham, die van koninklijke afkomst was (Genesis 10 t/m 12). De mens, vol zonde en leugen, is afhankelijk van de rechtvaardige God, Die afrekende daarmee in de kruisiging en opstanding van Christus. In Diens wederkomst zal het Koninkrijk Gods door ‘de Leeuw van Juda’ geregeerd worden. Op weg daarheen mogen gelovigen worden geleid door Zijn Woord der Waarheid.

“Zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/