1. A692 De Gebeden van Paulus en Jezus Ab Klein Haneveld 16 okt 2022 01:13:27

‘Waardig over de drempel’, heette de eerste oudejaarsconference voor tv van wijlen Wim Kan. Voordien had hij die altijd alleen voor radio gehouden. In de verheven betekenis van die woorden geldt het voor gelovigen. Zij zijn hemelburgers, die in feite niets met de wereld te maken hebben. Het is de roeping van hen die drempel ook te nemen. Zij zijn erfgenamen maar ook Christus erfdeel, Zijn loon en heerlijkheid. Die positie hebben gelovigen in en met Hem. Zij zijn gezegend met elke hemelse zegening. Het is goed zich daarvan bewust te zijn. Maar de Heer staat daarbij, nu en in de toekomst, wel centraal. Helaas leidt hoogmoed van de mens en soms toe dat men God voor zijn karretje spant, maar Zijn werk heeft niet de verlossing van de zondaar doch het herstel van Zijn Naam en reputatie ten doel. Dat besef worden hemelburgers geacht te hebben, die het niet zoeken in deze wereld. Het is aan gelovigen over die drempel te komen en hun positie in te nemen. Dat vergt ook de overgang van melk tot de vaste spijs van het Woord van God. Dat legt uit dat het er niet om gaat in deze wereld als betere mensen te leven, maar trouw aan de roeping van gelovigen waardig te wandelen.

“Dat gij wandelt waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/