1. C335 01 Beest en zijn teken Ab Klein Haneveld 01:31:43
  2. C335 02 Beest en zijn teken Ab Klein Haneveld 01:26:54
  3. C335 03 Beest en zijn teken Ab Klein Haneveld 01:11:43

En dan is daar pardoes een predikant die komt praten over een komende tijd, waarin christenen niet zullen kunnen kopen of verkopen. Natuurlijk waaide hij mee met de waan van de dag, en kreeg inderdaad ruime publiciteit… Volgens de Bijbel is christenvervolging sinds de prediking van het Evangelie de regel. Niets bijzonders dus eigenlijk. Wel bijzonder is, dat Openbaring 13, waarop de dominee zich baseerde, in werkelijkheid handelt over de nederwerping van de satan uit de hemel, en de daarmee gepaard gaande openbaring op aarde van de antichrist c.s., voorafgaande aan de definitieve vestiging van het Koninkrijk van Christus op aarde, zoals dat minstens 1000 jaren zal bestaan. Maar een PKN-predikant wordt toch niet geacht dat te geloven?

’t Is geen bijbelstudie, maar enige kennis van de geschiedenis der westerse beschaving (al was het maar van de laatste 250 jaren) doet ons beseffen, dat naarmate het “westen” God en Zijn Woord op revolutionaire wijze heeft losgelaten, theorieën en idealen over een nieuwe tijd, new age, great reset, aan de orde van de dag zijn. Absoluut niets nieuws onder de zon. En onder de noemers van progressiviteit en vooruitgang gaat dat almaar door. En wordt de verwarring almaar groter. Helaas, kennis van-, en geloof in al hetgeen de profeten gesproken hebben Luk.24:25 is niet erg gewild of verspreid.

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/