1. A681 God is Liefde Ab Klein Haneveld 01:30:03

Wedergeboorte is het begin van en criterium voor wat bijbels gezien als het – door de natuurlijke mens onbegrepen – normale christelijke leven geldt. Daarbij hoort niet het met uiterlijke stichtelijkheid voldoen aan wet en regel bij. Het nieuwe door de Geest van Christus bewerkte leven impliceert vrijheid. Toch is het niet de bedoeling dat het als het ware normloos wordt beleefd. Wie uit de duisternis naar het licht is overgegaan, blééf in feite een dienstknecht, maar kreeg een andere Heer: de opgestane Christus. Die geeft gelovigen graag iets te doen, als zij zich daarvoor beschikbaar stellen. In een soort leerlingstelsel, op het traject naar de erfenis die hen wacht. Het voor een christen normale eeuwige leven groeit naar volwassenheid. De mate waarin dat gebeurt, is afhankelijk van voeding door Gods Woord en gepassioneerde overgave bij het dragen van het lichte juk dat de Heer de Zijnen geeft.

“Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/