1. C344 01 Profetie over Palestina Ab Klein Haneveld 01:13:42
  2. C344 02 Profetie over Palestina Ab Klein Haneveld 01:16:43
  3. C344 03 Profetie over Palestina Ab Klein Haneveld 01:11:19

Palestina was oorspronkelijk de naam van het land der Filistijnen, ruwweg de tegenwoordige Gaza-strook. De naam is afgeleid van de semitische wortel PaLaSH, in de Statenvertaling overgezet als ‘wentelen in het stof’. Samson Hirsch geeft zelfs ‘penetreren’, krachtig doordringen, to ‘force through’. En zo herkennen wij de oudtestamentische inwoners van Palestina. Het waren immers de Filistijnen, die sinds de dagen van Abraham (ca. 2000 v.Chr.) de aartsvaders lastigvielen en hun gegraven putten weer dichtgooiden. Zo ook in de dagen van Simson, koning Saul en koning David, (ca. 1000 v.Chr.) en nog lang daarna terroriseerden zij de inwoners van Israël, het Heilige Land. De kreet “De Filistijnen over u” is zelfs een Nederlandse zegswijs geworden.

Dat alles is verleden tijd. Toch bevat de Bijbel naast profetieën over Israël/Juda ook voorzeggingen over Amalek, Edom, Egypte, Libanon, Syrië en inderdaad Palestina. Nog onvervulde profetieën! Dat betekent, dat ‘in de laatste dagen’ niet slechts een herleving zou zijn van een Joodse Staat, maar o.a. ook van Filistijnen/Palestijnen. Weinig kan keizer Hadrianus in A.D. 135 vermoed hebben wat zou voortkomen uit zijn besluit om het door Joden als ‘Heilig Land’ beschouwde gebied voortaan officieel Palestina te noemen. Maar met welk recht noemt een Joodse Staat zich “Israël”? En wat zal er van dit Israël en deze Filistijnen worden?


 

Palestine1.1

Kaarten downloaden

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/