1. A645 Rijzen en dalen Ab Klein Haneveld 01:19:12

De ladder naar de hemel uit de droom van Jacob, waarop engelen opklommen en daalden, was een profetische verwijzing naar Christus en Zijn Gemeente, die uit boden (engelen) bestaat en de lang verwachte boodschap heeft te vertellen. Voordat de Zoon des Mensen (weergegeven als ladder van Steen) wederkomt, zal Hij gelovigen tot Zich nemen om later met hen naar de aarde te komen. Dat is een zaak van opklimmen en nederdalen, zoals via de Jacobsladder. De Gemeente, waaraan nu het Woord Gods is toevertrouwd, is nu al in de hemel geplaatst, maar heeft – Christus vertegenwoordigende – nog de taak op de aarde dat Woord te verkondigen. Door haar hemelse positie staat zij ook in de toekomst boven Israël, dat een aardse roeping heeft. De hemel is niet het hiernamaals, zoals vaak wordt gezegd, maar heeft een hoger niveau dan de wereld en is het domicilie van gelovigen, die overigens nog wel bij de aarde zijn betrokken.

“Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion en de stad des levenden Gods.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/