1. C323 01 De wederopstanding des vleses A. Klein Haneveld 01:16:49
  2. C323 02 De wederopstanding des vleses Ab Klein Haneveld 01:31:42
  3. C323 03 De wederopstanding des vleses Ab Klein Haneveld 01:07:06

Wijsgeren hebben gefilosofeerd over de “onsterfelijkheid” van de menselijk ziel – wat dat ook wezen moge – maar zij droomden nimmer van de opstanding van het menselijk lichaam. Dit laatste is de exclusieve leer van de Heilige Schrift, en overtreft alle menselijk verstand en heidense filosofie. Alle eeuwen door heeft de Christelijke kerk deze fundamentele geloofswaarheid van de opstanding der doden bewaard. In de “Twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld Christelijk geloof” belijdt zij: Ik geloof ….. in de wederopstanding des vleses.” Helaas is deze wonderbare belijdenis voor vele christenen tot een dode letter geworden. Naarmate de boodschap van de wederkomst van Christus naar de achtergrond werd geschoven, is de leer van de “wederopstanding des vleses” praktisch vervangen door die van de onsterfelijkheid van de ziel. Mensen, predikanten, theologen kunnen hooguit zeggen er niet in te geloven, maar zij kunnen niet ontkennen dat de Bijbel niet alleen leert de opstanding der doden, maar ook de opstanding uit de doden en zowel de eerste als de tweede opstanding. Het is het grote thema van het Evangelie.

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/