1. C337 01 Gog Magog en Armageddon Ab Klein Haneveld 01:28:49
  2. C337 02 Gog Magog en Armageddon Ab Klein Haneveld 01:18:14
  3. C337 03 Gog Magog en Armageddon Ab Klein Haneveld 01:04:02

Ze hebben gemeen, dat ze schrikaanjagend zijn, deze drie namen. Eveneens, dat ze gebruikt worden in legenden, sprookjes en films over kleinere, maar dikwijls oneindig grote catastrofen die de mens of het mensdom zullen treffen. Toch zijn de namen slechts ontleend aan enkele betrekkelijk onbekende Bijbelse profetieën, die verband houden met de wederkomst van Christus. En dat betreft dan niet het “vergaan van de wereld” op de “jongste dag”, maar de vestiging van het Koninkrijk van Christus, de Zoon des Mensen, op aarde. Met een troon in het herbouwde Jeruzalem en te midden van een in hoge mate terug verzameld Israël. Vreemd genoeg wordt dit binnen het christendom als een sektarische dwaalleer beschouwd. En daarom is wat de Bijbel over Gog, Magog en Armageddon heeft te melden nauwelijks bekend. Geheel ten onrechte.


info

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/