History


LET THERE BE LIGHT

Wie waren de vroege vrienden, volgelingen en familie van de Heere Jezus, de Christus der Schriften, die vluchtten voor geloofsvervolging en gevaarlijke zeereizen ondernamen naar West Europa? Volgens geschiedenis en overlevering waren zij ooggetuigen van de dood en opstanding van hun Leider en grepen ze iedere gelegenheid aan om anderen te vertellen over wat ze hadden gezien. Deze film volgt de groep, onder leiding van Jozef van Arimathea, de internationale handelaar in kostbare metalen, op hun reis. Ze gingen naar de Provence, toen naar het noorden via Frankrijk en belandden uiteindelijk in Brittannië. De film werpt licht op de eeuwen erna, voor het Concilie in Arles in 314 na Christus die door Britse bisschoppen werd bijgewoond, en laat zien hoe krachtig het christelijke geloof in het Westen groeide.


LIGHT IN THE WEST

“En liepen Zijn voeten in aloude tijden op de groene bergen van Engeland?”

Dit vroeg William Blake zich af in zijn onsterfelijke hymne ‘Jeruzalem’. Hij twijfelde er niet aan dat Jezus zijn voet op Engelse bodem heeft gezet. Of Jezus wel of niet het Westen heeft bezocht in Zijn jonge, ongedocumenteerde jaren is een open vraag. Maar er is teveel bewijs om dit verhaal zomaar af te doen als een mythe. Neem de handel: Jozefs export van tin uit Cornwall, en koper en lood uit Somerset is zeker het vermelden waard. Verder werden er twaalf belastingvrije stukken land geschonken aan Jozef en zijn kameraden toen ze naar Engeland kwamen in 36 na Christus, wat in het ‘Doomsday Boek’, duizend jaar later, is vermeld. De Glastonbury doornstruik, oude manuscripten en de overblijfselen van de zeer oude Glastonbury Abdij zijn allen zo’n krachtige getuigenis dat ze de sceptici wellicht de mond kunnen snoeren.


THE THREAD OF GOLD

Deze film licht toe wat de werkelijke functie van een koning altijd is geweest.
De film wijst ons op hoe de Britse koningen uit de eerste eeuw, als vroege ‘verdedigers van het geloof’ het zojuist omarmde geloof op deze eilanden koesterden. Later hadden koningen en koninginnen dezelfde taak als de priesterkoningen uit de geschiedenis. Tegenwoordig beschermt grondwettelijke monarchie ons tegen te ver reikende politieke macht en houdt daar toezicht op. Ware aristocratie streeft naar adellijkheid op geestelijk gebied en dat heeft de Britse monarchen door de eeuwen heen kracht en karakter gegeven.


PLANTING THE FAITH WESTWARDS

Lang voordat Rooms-katholieke missionarissen in opdracht van de paus naar de Britse eilanden kwamen om de bevolking te kerstenen, bestond hier al een bloeiende kerk, de Keltische. Deze kerk, waarvan St Columba, St Patrick en St Ninian bekende namen zijn, was wars van enige vorm van liturgie en beleed het christelijk geloof in zijn zuiverste vorm. Overal in Groot-Brittannië zijn resten van dit vroege christendom terug te vinden. Ondanks tegenstand door de eeuwen heen is het vuur van het ware geloof altijd blijven smeulen, om tijdens de Reformatie en daarna de totstandkoming van de Verenigde Staten van Amerika weer tot een vuur van licht te worden.


01 LET THERE BE LIGHT
02 LIGHT IN THE WEST
03 THE THREAD OF GOLD
04 PLANTING THE FAITH WESTWARDS
01 LET THERE BE LIGHT
1 of 4
02 LIGHT IN THE WEST
2 of 4
03 THE THREAD OF GOLD
3 of 4
04 PLANTING THE FAITH WESTWARDS
4 of 4

Deze video’s op DVD bestellen kan hier:  

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/