1. A651 M/V Ab Klein Haneveld 00:58:29

Met de ‘eenheid in verscheidenheid’, die de Schepper aan mannen en vrouwen gaf, is de mensheid het niet eens. Die wil af van God, Diens scheppingsorde en het gezag van Zijn Woord, waardoor wie daaraan vasthoudt ‘achterlijk’ heet. Evenwel wordt alom in de wereld vrouwelijk en mannelijk getoond, overeenkomende met respectievelijk schepping en Schepper. Doordat men God als Gever en het mannelijke niet wil, blijft alleen het vrouwelijke (de schepping), de ontvanger, over. Daaruit kwam de natuurlijke mens voort, omdat het zaad van Gods Woord in het stof viel. Uit de gelijkenis van de zaaier blijkt dat slechts een gelovig overblijfsel vrucht draagt. Waar het schepsel zich openstelt voor God en Zijn Woord, ontstaat door wedergeboorte nieuw leven. Terwijl God zegt dat alle mensen zondaars zijn, lijkt een groeiende lhbti-gemeenschap trots op zonde te zijn, hetgeen in wetten wordt vastgelegd. De wereld is zwanger en in barensnood, maar bij de Gemeente, op weg naar zoonschap, begint de nieuwe schepping. Daarna volgen Israël en de volken. Tenslotte een nieuwe wereld.

“Het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/