1. A006 De Toorn van God Ab Klein Haneveld 01:06:27

Omdat God Zich in de schepping en door Zijn Woord heeft geopenbaard, kan de mens Hem kennen. Wie zijn Schepper niet zoekt, is dan ook volgens de Bijbel niet te verontschuldigen. De natuurlijke mens weigert genade te aanvaarden. Over die zelfzuchtige houding komt ooit Gods oordeel. Nu nog is de wereld door Hem losgelaten, maar wie naar Hem vlucht wordt behouden. Wie dat niet doet, verzamelt zich toorn in de toekomst. Dan worden allen die ooit leefden geoordeeld. Maar als de toorn Gods op de oude schepping neerdaalt, zijn de gelovigen uit deze genadetijd al weggenomen. Omdat de Gemeente nu al uit de oude wereld is getrokken en bij de nieuwe hoort.

“Nu is het de dag des welbehagens.”

 

Bijbelstudie lezing Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/