1. A007 De goede strijd Ab Klein Haneveld 01:10:54

Niet tegen omstandigheden of vlees heeft de christen te strijden. Die mag hij voor dood houden, omdat God dat ook doet. Een voorrecht van de gelovige is dat hij niet wordt beheerst door oorlogszuchtige opwinding, maar juist in alle rust de geestelijke strijd voert tegen onzienlijke machten. Die bestaat uit het spreken van het Woord, ook al aanvaardt de meerderheid dat niet. De triomf van Christus en de Zijnen, de eer van God, ligt in de klank – de “geur” zegt de Bijbel ook – van de harde Waarheid, die scheiding brengt tussen vlees en geest. Een gevaar dat gelovigen bedreigt, is dat zij leraren en leringen kiezen, die aangenaam zijn voor hun vlees. Wie zich daarvan afwendt, kan – als Paulus – eenzaam worden, maar mag mét hem weten: Ik heb de goede strijd (des geloofs) gestreden.

“Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken.”

 

Bijbelstudie lezing Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/