1. A011 Het nieuwe leven Ab Klein Haneveld 00:58:56

Over het kruis van de Heere Jezus wordt veel, over Zijn verrijzenis en de gevolgen daarvan relatief weinig gesproken in christelijke kring. Toch vormen dood én opstanding samen hét centrale thema van de Bijbel. De gehele oude schepping is op Golgotha in de dood gebracht, maar met Christus opstanding begon Hij alles nieuw te maken. Gelovigen zijn – mét Hem – eerstelingen die al deel hebben aan de nieuwe schepping; Israël en de volken volgen later. Alleen de nieuwe schepping, nu nog louter geestelijk en derhalve verborgen, is aan Christus onderworpen. De (dode) oude niet. En op degenen die al een nieuwe schepping zijn, kan de wet van de oude (het vlees) geen invloed meer hebben.

“In Hem zijn alle schatten der wijsheid en kennis verborgen.”

 

Bijbelstudie lezing Ab Klein Haneveld – mp3 audio

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/