1. A017 Israëls herstel Ab Klein Haneveld 00:50:21

Hoewel Israël tot uitdragen van Gods zaligheid is geroepen, functioneert dat volk niet in overeenstemming daarmee. In de toekomst zal dat wel zo zijn, pas nadat het tot geloof is gekomen. Dan zal het door zijn Messias Zélf naar het beloofde land worden gebracht. Maar dat geldt alleen voor gelovigen, degenen die Zijn Naam hebben aangeroepen. Alle anderen zullen sterven. De Joden die nu in Israël wonen, doen dat in ongeloof. Zij zullen er dan ook tijdens de grote verdrukking weer uit worden verdreven, voorafgaande aan die terugkeer in geloof, nadat Jeruzalem zal zijn verwoest. Geloof is wat God altijd van de mens heeft gevraagd. Zonder geloof in Jezus Christus, de Messias, kan ook Israël niet leven. Alleen gelovigen zullen ook het duizendjarige rijk binnengaan, als wedergeboren. In de huidige bedeling van de genade wordt de Gemeente van Christus verzameld uit Joden en heidenen. Het is haar roeping Israël jaloers te maken door verkondiging van het Evangelie, het Woord van God.

“Indien gij met uw mond belijdt de Here Jezus en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij zalig worden”

 

Bijbelstudie lezing Ab Klein Haneveld – mp3 audio

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/