1. A027 Vergeving van zonden Ab Klein Haneveld 01:14:18

Omdat hij de oude mens nog met zich meedraagt, zondigt de gelovige. Maar voor het nieuwe leven dat hij kreeg, is dat onmogelijk. Een christen moet leren leven in de zekerheid van de vergeving van zijn misdaden. Nadat de Heere Jezus is gestorven voor de zonden van de wereld, leeft Hij nu als de opgestane Hogepriester om de gelovige rein te houden. Door zich die realiteit in geloof toe te eigenen, wandelt de gelovige in het licht, waardoor hij ook zal zien welke dingen in zijn leven duister zijn. Maar de Schrift zegt dat de zonden van de gelovige zijn vergeven. Daaraan mag hij zich vasthouden, ook als de wereld of zijn geweten hem beschuldigt. Van Gods kant zal er geen aanklacht komen, want Die ziet hem in Christus als volmaakt en Hij richt Zich niet op de oude, maar uitsluitend op de nieuwe natuur. In dat licht kan de gelovige wandelen met een gereinigd geweten.

“Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde.”

 

Bijbelstudie lezing Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/