1. A040 De rijke man en Lazarus Ab Klein Haneveld 01:15:50

Op wie of wat vertrouwt u in dit leven? Dat bepaalt uw situatie in de eeuwigheid. Welvaart op aarde houdt geen belofte in voor die toekomst. Het verhaal van Jezus over de rijke man en de arme Lazarus wijst daarop. En het opent bij nadere bestudering ook de ogen voor Gods plan met volken en individuen. Wie gelooft in Jezus Christus maakt deel uit van een nieuwe, eeuwige schepping. Maar velen weigeren. Zelfs Zijn overwinning op de dood overtuigde hen niet. En u?

“Wie in Hem gelooft heeft eeuwig leven.”

 

Bijbelstudie lezing Ab Klein Haneveld – mp3 audio

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/