1. A074 Sabbat of Zondag? Ab Klein Haneveld 01:01:45

In de vierde eeuw werd de zondag de christelijke rustdag, als equivalent van de (Joodse) sabbat. Maar wie gelooft, rust elke dag in Christus. Voor hem zijn alle dagen gelijk, om uit genade te leven. Toch onderhouden sommige christenen de sabbat en anderen de zondag. De sabbat was er naar de wet op gericht uit eigen werken rechtvaardig te worden. Wie gelooft, is gerechtvaardigd door Christus en houdt op zélf iets te doen, zoals de zondag eren, om rust te vinden. De Bijbel zegt dat “zwakke” (jonge) gelovigen, soms nog hechten aan wettische voorschriften, zoals weigeren van bepaald voedsel en vasthouden aan speciale (rust)dagen. Volwassen (“sterke”) gelovigen hebben op dat punt geen “geweten” meer. Zij weten zich in Christus bevrijd van de wet en héél hun leven is in Zijn handen.

“De één acht één dag, de ander alle dagen gelijk.”

 

Bijbelstudie lezing Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/