1. A112 Zoek eerst het koninkrijk Ab Klein Haneveld 01:10:35

Rijkdom, bezit en aanzien op aarde zijn vergankelijk. Daarom dringt God er bij gelovigen op aan “schatten” in de hemel te verzamelen: eeuwig leven en een dito erfenis. Niet aan bederf onderhevig en onaantastbaar voor de satan. Een christen richt zich op de toekomst, in de wetenschap dat vandáág zijn Heer voor hem zorgt en gisteren al voorbij is. Eeuwig leven staat hem niet ooit te wachten, maar begon al toen hij als nieuwe schepping werd (weder)geboren. Sindsdien moet het, evenals natuurlijk leven, worden gevoed. Die voeding komt uit Gods Woord. De gelovige hoeft zich geen zorgen te maken over het aardse bestaan. Niet over zijn aarden vat (de oude mens), maar over de gloednieuwe, sprankelende inhoud daarvan. Hij is geroepen tot praktische dienst aan, beschikbaar zijn voor de Heer van de erfenis. Tot gerichtheid op wat eeuwig is. Zó verwerft hij loon dat bij zijn zoonschap hoort.

“Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”

 

Bijbelstudie lezing Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/