1. A128 Ark en Ararat Ab Klein Haneveld 01:07:48

Uit deze studie blijkt glashelder dat het bijbelse verhaal over de zondvloed, Noach en de ark tot in details heel Gods plan met de wereld illustreert. Van lang vóór het bestaan van de huidige aarde tot aan de nieuwe schepping. In Zijn handelen met de bouwer van dat unieke vaartuig op een in feite vervloekte wereld zijn de contouren te ontdekken van wat Hij met de Gemeente, Israël en de volken deed, doet en nog zal doen. Essentieel is dat altijd alleen geloof in Gods Woord tot redding leidt. Zonder geloof vaart – in Noachs geval letterlijk – niemand wel. En voor hen die geloven is er geen oordeel meer. Wie toetreedt tot Christus huisgezin zal de nieuwe schepping bereiken. In elke bedeling van het plan van de Schepper blijft dat principe gehandhaafd.

“Door het geloof heeft Noach, zonder te zien, de ark toebereid tot behoudenis.”

 

Bijbelstudie lezing Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/