1. A190 De gezindheid van Christus Ab Klein Haneveld 01:17:32

Eeuwig leven ontstaat door de dood heen. Wie gelooft in de Heere Jezus Christus is met Hem gestorven en opgestaan. En zoals Hem de verhoging in de hemel wachtte, na Zijn vernedering op aarde, gebeurt dat ook met de gelovigen. Het is op aarde niet hun taak te heersen, maar te dienen. Daarin ging de Heere Jezus hen voor, wetend en vertrouwend dat Zijn verheerlijking zou volgen. Die weg gaat ook de gemeente, waarvan Hij het Hoofd is. Maar in haar vernedering op aarde houdt de Hogepriester in de hemel haar rein. Zij heeft zich aan Hem en Zijn Woord te onderwerpen. Daardoor heerst de éne gezindheid van Christus in de leden van Zijn Lichaam. Omdat zij allen met hetzelfde Hoofd zijn verbonden.

“Hier ben ik om Uw wil te doen.”

 

Bijbelstudie lezing Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/