1. A201 Twee naturen Ab Klein Haneveld 01:13:22

Wie gelooft in Christus,heeft twee persoonlijkheden. Dat “dubbelleven” kan hem verwarren. Daarom moet hij zichzelf leren zien, zoals God hem ziet. Zijn nieuwe leven (door wedergeboorte)is geborgen in Christus en vrij van zonde. De oude, vleselijke mens zondigt, maar is voor God dood. Daarom mag de christen zijn natuurlijke status als “afgelegd” beschouwen. Worstelt hij tóch met een schuldgevoel, wegens in zijn lichaam bedreven zonden, dan mag hij die belijden in de de zekerheid van vergeving. Wetend dat hij in een nieuw lichaam zondeloos zal zijn.

“Wie uit God geboren is, zondigt niet.”

Bijbelstudie lezing Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/

 

https://www.bijbelstudie.nl/