1. A241 De sleutel tot wijsheid Ab Klein Haneveld 01:11:54

Alleen wie van bovenaf kijkt, begrijpt iets van de aarde. Hij leert aarde, hemel en toekomst te zien zoals God die ziet. Daar is echte wijsheid voor nodig, die niet “onder de zon” wordt gevonden, maar in Gods Woord en alleen beschikbaar komt voor wie gelooft. Wat de natuurlijke mens wijs vindt, inclusief veel van zijn tradities en religie, is in Gods ogen dwaas en ijdel. Het vloeit voort uit ongeloof. De oude (dwaze) mens is gebonden aan de oude schepping en haar ijdelheid. Christus is Heer van de nieuwe schepping en de sleutel tot de daarbij behorende kennis, rechtvaardigheid en verlossing. Dwazen worden wijzen door geloof in Hem. Een fundamentele bijbelstudie over het wezen van de gelovige.

“Christus is voor ons wijsheid van God.”

Bijbelstudie lezing Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/