1. A334 Wat doet Christus vandaag? Ab Klein Haneveld 01:19:15

Veel gelovigen leven onder hun stand, hoewel zij verlangen naar méér geestelijke rijkdom. De oorzaak is, dat zij wel de kruisdood van Jezus hebben aanvaard, die een einde maakte aan de oude schepping, maar zich onvoldoende bewust zijn van Zijn huidige positie als Hogepriester. Op behouden worden mag behouden léven volgen. Het nieuwe leven in de zekerheid dat in Hem alle zonden van de gelovige zijn weggenomen.

“Van de zonde vrijgemaakt, zijn wij Gode dienstbaar gemaakt.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/