1. A363 Gezondheid! Ab Klein Haneveld 01:13:17

De kans op lichamelijke defecten groeit, naarmate men geen of ongezonde voeding tot zich neemt. Met ons geestelijke (eeuwige) leven is het niet anders. Ook dat heeft gezond voedsel nodig: Het Woord van God. Elke leer die niet daarmee overeenstemt, is schadelijk voor de menselijke geest. En in het verlengde daarvan vaak ook voor het lichaam, want veel kwalen komen voort uit psychische problemen. Gods Woord is niet cultuur- en/of tijdgebonden. Het is eeuwig en waarschuwt tegen alle daarvan afwijkende leringen, ook al lijken die interessant, aantrekkelijk of wetenschappelijk. Wie iets anders predikt dan de Heere Jezus Christus weet in feite niets en wordt volgens de Bijbel “opgeblazen”. Ziek dus. Daarom kan een gelovige niet zonder “de gezonde woorden” van de Heere Jezus Christus.

“Houdt vast aan het getrouwe Woord.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/