1. A366 Geloof of Godsdienst? Ab Klein Haneveld 01:12:22

Niet door werken komt de mens tot God. Ook niet door religieuze werken, gebaseerd op menselijke overwegingen. Veel theologie komt er op neer dat de mens zich boven Gods Woord verheft. Maar de Bijbel vereist dat hij zich daaraan onderwerpt in geloof. De theoloog Karl Barth noemde religie een middel in de hand van de mens om zich een toren van Babel te bouwen. Het is een poging God te eren met zichtbare plichtsbetrachting, waar het hart buiten staat, in plaats van verborgen omgang met Hem. Geloof impliceert niet werken vóór, maar rusten ín God. Daaruit vloeien alleen geestelijke “geloofswerken” voort, op grond van genade en waarheid. Alleen Christus kon doen wat er gedaan moest worden om God bij de mens (en niet omgekeerd) te brengen.

“Uw Woord is de Waarheid.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/