1. A367 Geest en Vlees Ab Klein Haneveld 01:14:11

Niet wat hij doet, maar zijn denken vormt de essentie van de mens. De door wedergeboorte ontstane nieuwe mens existeert door vernieuwing van denken. De Bijbel noemt dat wandelen naar de Geest. Toch heeft de christen nog sterfelijk vlees. Dat kan hem verleiden tot vleselijk denken, zelfs in een religieuze context. Wie zijn verstand gebruikt om gedachten naar God “uit te zenden” in plaats van die van Hem – door Zijn Woord – te ontvangen, wandelt misschien naar menselijke maatstaven ethisch en godsdienstig, maar daarmee nog niet “in de Geest”. De Bijbel maakt onderscheid tussen de bedenksels van het vlees en die van Gods Geest. De eerste zijn dood, de tweede vredig en rustgevend. In wie zich onderwerpt aan Hem, wordt het menselijke denken vanzelf minder dominant.

“Bedenk de dingen die boven zijn.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/