1. A370 Hebben en (vast) houden Ab Klein Haneveld 01:14:11

Wie door geloof in Christus is wedergeboren draagt zelf de verantwoordelijkheid vast te houden aan het Woord en zich beschikbaar te stellen aan zijn Heer. De christen heeft een positie in de hemel, maar moet bereid zijn die ook in te nemen. Bereid zijn zich te melden bij zijn Hogepriester, Jezus Christus. Omdat Hij welkom is bij God, is de door Hem vertegenwoordigde gelovige dat óók. Wie onder het oude verbond voortkwamen uit het geslacht van Aäron waren priesters op grond van geboorte, maar moesten zich om als zodanig te functioneren wel eerst melden bij de hogepriester. Voor de gelovige onder het nieuwe verbond geldt hetzelfde, al leeft hij onder de genade en geenszins onder de wet. Ook genade moet gelééfd worden, op weg naar hemelse erfenis. Daartoe is stevig vasthouden aan Gods Woord noodzakelijk. Opdat men zijn positie kent en inneemt.

“Daarom moeten wij ons temeer (vast) houden aan hetgeen gehoord is.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/