1. A371 Gevangenen van Christus Ab Klein Haneveld 01:09:33

Omdat hij wegens zijn prediking in hechtenis belandde, werd Paulus letterlijk een gevangene van Christus. Maar geestelijk was hij dat al, zoals iedere gelovige. De mens is een gevangene van de wereld tot hij wordt wedergeboren. Dan komt hij in die ándere gevangenis, de Gemeente. Daar ontvangt hij, als hij zijn positie bij de genadetroon heeft ingenomen, gaven van de Heer. En daarmee verantwoordelijkheden om de overige gevangenen te dienen, zoals ook Jozef dat ooit deed, nadat hij van de ene naar de andere gevangenis was overgegaan. In Zijn verheven positie schenkt Christus ons gaven tot opbouw van Zijn Lichaam.

“Hij heeft gaven gegeven tot opbouw van het Lichaam.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/