1. A376 De Drie Getuigen Ab Klein Haneveld 01:14:12

Gemeenschap is de essentiële consequentie van liefde. Die waarheid wordt in deze studie van 1 Johannes 5 benadrukt. Het is onmogelijk God lief te hebben zonder gemeenschap met Christus, Zijn Woord en Zijn (en onze) broeders. In de praktijk van dat liefhebben, staat het Woord centraal. Dat getuigt van Hem. Volgens Johannes zijn er in totaal drie die van Hem getuigen: water, bloed en Geest. Bij nadere studie blijken die synoniem te zijn. Alle drie spreken zij over Gods Woord, de levensader en voeding – en dus het leven – van de gelovige. -Deze drie zijn tot één-, zegt de Bijbel dan ook. Zij staan voor het éne getuigenis dat God de gelovige eeuwig leven heeft gegeven.

“De Geest, het water en het bloed; die drie zijn tot één.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/