1. A377 Heiligmaking Ab Klein Haneveld 01:13:16

Niet wat de mens doet, bepaalt wie hij is, maar wat er in zijn hart leeft. Zijn (al dan niet nieuwe) denken stuurt zijn leven. Dáár kijkt God naar, niet naar de buitenkant (de persoon). Op die buitenkant is de wet gelegd, die de mens gevangen houdt in een web van regels waaraan hij met eigen werken zou moeten, maar onmogelijk kan, voldoen. Heiligmaking is – evenals reiniging – volledig het werk van de Heer in de gelovige, door Zijn Woord. Gelovigen zijn heiligen wegens hun wedergeboorte. Het is de bedoeling dat er in de (geloofs)praktijk van hun leven heiliging zal zijn. Opdat zij het Koninkrijk niet alleen binnengaan, maar daar ook deel hebben aan de erfenis.

“De wil van God is uw heiligmaking.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/