1. A378 Een licht is opgegaan Ab Klein Haneveld 01:13:06

Het Kerstfeest wordt traditioneel gevierd rond het tijdstip van het voormalige heidense lichtfeest. Voor gelovigen is Christus de Morgenster naar Wie de hemellichamen door de eeuwen heen hebben verwezen. Ooit wees ook een ster aan “wijzen” de weg naar Hem. Wie nu “wijs” is volgt het licht van het Woord om Hem te vinden, Die scheiding brengt en voor Wie eens ook de duisternis van de wereld, inclusief alle dwaallichten, zal zwichten. Het Woord des levens geeft de wijze zicht, al houdt de wereld hem voor dwaas.

“Maar God heeft in onze harten geschenen.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/