1. A381 Geen projectie maar reflectie Ab Klein Haneveld 01:09:05

Trouw aan Gods Woord is de weg naar de heerlijkheid van de gelovige. Door afhankelijkheid van dat “Licht op zijn pad” brengt Hij eer aan Wie eer toekomt. Het is zijn hoge roeping het Woord niet alleen te laten horen, maar het ook te léven. Een proces van hemelse gewenning. Van al doende leren hoe God naar de Zijnen kijkt. Zó gaan gelovigen de heerlijkheid van Christus reflecteren: uit Hem ontvangen licht weerkaatsen, in plaats van zichzelf te projecteren. Met een voor Hem brandend hart doen zij ook “doodgewone dingen” op aarde “als voor de Heere”.

“Veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/