1. A382 Wijze en dwaze maagden Ab Klein Haneveld 01:11:38

Deel hebben aan Gods beloften vergt geloof. Dat was altijd zo en zal ook in de toekomst zo zijn. De gelijkenis van de wijze en dwaze maagden illustreert die realiteit, maar heeft geen betrekking op de tijd waarin wij leven. En daarmee niet op de Gemeente die geenszins – zoals de tien maagden – door de komst van haar Heer wordt verrast als door “een dief in de nacht”. Dat beeld verwijst naar de terugkeer van Christus, nadat Zijn Gemeente al in de hemel is opgenomen en Hij zichtbaar zal zijn op de troon van Zijn heerlijkheid. De maagden symboliseren het Israël en de volken in díe dagen. Aanvaarding door de Bruidegom zal ook dán geschieden op grond van persoonlijk geloof.

“Wie gereed waren, gingen met Hem in.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/