1. A387 De startstreep en daarna Ab Klein Haneveld 01:12:06

Wie is wedergeboren, kan niet meer verloren gaan. Tóch moet hij dan nog behouden worden. Een gelovige die eenmaal tot Christus kwam, maar daarna niet bereid was heel de loopbaan te gaan, is een hemelburger. Maar hij deelt niet of nauwelijks in het loon, de erfenis, de heerlijkheid van Christus. Hij is niet trouw aan zijn hemelse roeping en blijft aards gericht. Terwijl God hem graag bekwaam maakt om de “wedloop” te lopen. Dat is het hier en nu al leven van het nieuwe, onvergankelijke leven in Christus. Iets totaal anders dan altijd blijven staan bij de startstreep van het behouden (gered) zijn. Wie niet verder komt dan dat is behouden voor de hemel, maar verloren voor het loon.

“Loopt alzo, dat gij die prijs mocht verkrijgen.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/