1. A388 De gemeente in Openbaring Ab Klein Haneveld 01:14:11

Hoewel velen het tegendeel beweren, komt de Gemeente van Christus duidelijk voor in het bijbelboek Openbaring. Dat sluit aan bij de beperkte (bedekte) informatie over dat onderwerp in het Oude Testament. Het werpt een blik op het moment dat Christus openbaar wordt en met Hem Zijn Lichaam, dat Hem daartoe eerder al tegemoet zal zijn gegaan. Openbaring spreekt over het (dan zichtbare) delen in Zijn heerlijkheid van de uit de volken ” weggerukte” Gemeente. Dezelfde Gemeente die het in de grote verdrukking tot geloof gekomen restant van Israël zal voeden en onderwijzen. En de wereld oordelen.

“…..Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/