1. A390 In de opperzaal Ab Klein Haneveld 01:04:40

De tekenen die zich manifesteerden op de Pinksterdag, het begin van de huidige bedeling, vormden een zicht- en hoorbare demonstratie van wat fundamenteel al was gebeurd bij de opstanding van Christus. Zij wezen profetisch naar de uitstorting van de Heilige Geest op “alle vlees” in de toekomst. Daarop wacht de gemeente in de verborgen hemel, zoals destijds de discipelen in de opperzaal, tussen Zijn Hemelvaart en Pinksteren. Als Hij terugkeert, wordt Zijn Lichaam mét Hem openbaar om, gelijk eens Petrus, geheel vol van de Geest het evangelie te brengen aan het Joodse volk, dat zich bekeert. Dan komt de gemeente uit de hemelse positie tevoorschijn. En wordt haar roeping eclatant zichtbaar in de wereld.

“Gij zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over u komt.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/