1. A392 De Gemeente in Psalm 16 Ab Klein Haneveld

In de Psalmen sprak David profetisch woorden van zijn komende Zoon, de Heere Jezus Christus. Paulus en Petrus hebben dat bevestigd. In Psalm 16 klinkt de stem van de Messias in Zijn rol van de zich aan Jehovah onderwerpende Dienstknecht, die later de hoogste naam ontving. Daar en elders in dat poëtische Bijbelboek gaat het over vervolging door wettische ongelovigen. En over genade in de komende Verlosser, Die uit de dood werd bewaard. Omdat Hij (op) God vertrouwde! Gelovigen mogen Hem daarin volgen. De profetie in Psalm 16 is primair van toepassing op de Heere Jezus Christus. Maar in het verlengde daarvan op alle gelovigen. Want zij hebben Zijn kracht en leven ontvangen.

“Bewaar mij, o God, want ik vertrouw op U.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/